Traumatherapie op basis van IoPTiopt

 

Ben jij al een tijdje de balans in jezelf kwijt? Ben je te opvliegerig, te meegaand of voel je de drang om veel controle te houden over jezelf en anderen? Pieker je veel? Voelt het alsof je jezelf een beetje kwijt bent?

Het is mogelijk dat je kampt met een (vroegkinderlijk) trauma. Een oude pijnplek, een wond die nog niet geheeld is. Ooit ben je je gaan aanpassen aan en situatie waar je niet onderuit kon. Je leerde jezelf een strategie om door te kunnen gaan. Wellicht staat die overlevingsstrategie nog steeds op ”aan”. Je bent dan meer aan het overleven dan aan het leven. 

  • Gelukkig is daar echt wat aan te doen:
  • Herontdek je gezonde zelf delen
  • Ontmasker je overlevingsdelen
  • Zie en verwerk je oude pijn
  • Word weer een héél mens
  • Voel je rustiger, vrediger en levendiger

Welkom bij IoPT, een therapie voor emotionele- en hechtingstrauma

 

Psychotrauma

 

Trauma is letterlijk een wond. Psychotrauma’s zijn emotionele wonden. Gebeurtenissen die je erg geraakt hebben en waarvan je niet goed hersteld bent. Dit kan een natuurramp zijn, of een onverwachts ongeval. Vaak echter zijn die wonden (onbewust) veroorzaakt door andere mensen die belangrijk voor je waren. Het trauma heeft gevolgen voor hoe je kijkt naar jezelf en hoe je psyche ontwikkelt. Ook heeft het gevolgen voor hoe je kijkt naar anderen: het vermogen te vertrouwen, je te verbinden met of waar nodig te verweren tegen anderen. De stress van een traumatische gebeurtenis voelen we heel sterk in ons lichaam. Psychotrauma zit daarom ook in ons lichaam. 

Niet altijd ben je jezelf bewust van de trauma’s die je hebt. Soms ook wel, omdat je er tegenaan loopt. Bijvoorbeeld omdat je te streng bent naar jezelf of anderen, je een laag zelfbeeld hebt, of een kort lontje. Of je voelt je angstig, onzeker, mist focus, bent heel gevoelig, of juist ongevoelig. Dit zijn overlevingsdelen van jezelf die je ooit hebt aangeleerd om te kunnen omgaan met de emotionele pijn die je had. Dat kan later verwarring geven. Je voelt je niet helemaal jezelf.

Identiteitsgeoriënteerde psychotrauma therapie

is een methode die stevig gefundeerd is in een hechtings- en traumatheorie. De methode is een samenwerking tussen mij als therapeut en jou.  Het helpt om de oorzaken van relatieconflicten, psychische problemen en lichamelijke klachten te begrijpen. De methode omvat het opstellen van jouw verlangen. Deze opstelling laat de delen van je eigen psyche zien die de realisatie van je verlangen in de weg zitten of juist steunen. De opstelling helpt, datgene wat onbewust verdrongen is, in het bewustzijn te brengen. Je wordt daarbij gedurende alle stappen professioneel begeleid. Zelf heb je veel regie over het tempo van de stappen. Dat is onderdeel van de therapie en helpt je om je overlevingsdelen te verzachten. Door innerlijke splitsingen te (h)erkennen en geblokkeerde gevoelens tot uitdrukking te laten komen, kan datgene wat geblokkeerd was, weer gevoeld worden en geïntegreerd worden in jouw ‘hele zelf’. Je voelt je meer mens. Op deze wijze kan een traumatische ervaring verwerkt worden en kan er een integratie van innerlijke getraumatiseerde delen uit de vroege jeugd -of later in de levensloop- plaatsvinden. 

Voor wie is het?

Het is voor iedereen die zichzelf beter wil begrijpen, of zichzelf wat is kwijtgeraakt. In het bijzonder mensen die merken dat ze zich niet goed voelen en niet in staat zijn het te veranderen. Wanneer ze dingen denken en doen, omgaan met zichzelf en anderen op een manier die hen niet echt helpt in het leven. Het is ook voor mensen die een zwaarte of ballast voelen in het leven en daar hinder van ondervinden. 

Is het nodig dat je je trauma al kent?

Nee dat is niet nodig. Met de methode kunnen we de traumadelen in jou leren kennen. Misschien twijfel je wel of je wel een trauma hebt. 

 

Wanneer geen IoPT?

Een psychotrauma ontstaat niet direct na een traumatische gebeurtenis. Het proces van opsplitsing, en weer langzaam integreren heeft tijd nodig na de gebeurtenis. Dat is hard werken, vaak pijnlijk en vraagt steun en liefde van je naasten om te kunnen herstellen. Gedurende dit proces wat maanden en soms enkele jaren duurt, doe je geen IoPT. Als het goed is ga je weer samenvallen met jezelf. IoPT wordt ingezet als dit proces van herstel niet heeft kunnen plaatsvinden en de opsplitsing nog steeds aanwezig is in je psyche. 

 


Klik hier als je een afspraak wilt maken voor een intakegesprek
Klik hier om meer te lezen over Identiteitsgeoriënteerde Psychotrauma Therapie