Relatieontwikkeling Home2018

Onze visie op relatieontwikkeling


Wetenschappelijk onderbouwde methoden

Jouw relatie verdient het beste. In onze programma's maken wij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde theorieën en methoden.

In het bijzonder van Emotionally Focused Therapy ofwel EFT van dr. Sue Johnson, the Relationship Research Institute van prof. dr. John M. Gottman en de Waarderingstheorie en ZelfKonfrontatieMethode ofwel ZKM van prof. dr. Hubert Hermans. Deze benaderingen hebben de verbondenheid met de ander en het versterken van de (eigen) kracht centraal staan. Autonomie en verbondenheid zijn geen tegengestelden, maar gaan gelijk op.

Liefde maakt sterk

De liefde, ofwel de emotionele band die er is tussen jou en je partner maakt dat jullie je bij elkaar geborgen en met elkaar verbonden voelen. Je kunt op de ander rekenen wanneer je zijn of haar steun nodig hebt. Je voelt je vrij en vertrouwd genoeg om je partner te laten weten wat je nodig hebt van hem of haar in je relatie. De ander is toegankelijk en geeft respons. De verbinding en de liefde wordt zo bevestigd.

Relatieproblemen ontstaan als de emotionele band vervlakt

Problemen in de relatie ontstaan als de emotionele verbinding oppervlakkiger wordt en je het gevoel krijgt dat de ander je niet meer goed aanvoelt, begrijpt, naar je luistert en ziet. Je gaat je onbegrepen voelen, niet gezien en alleen. Onzekerheid over de relatie komt bovendrijven. "Houd jij nog wel genoeg van mij, ben ik nog belangrijk voor jou? Ben je er voor mij als ik je nodig heb? En als jij zo doet, wil ik dan wel bij je blijven?" Je verliest de moed om je kwetsbaar op te stellen en gaat jezelf wat afschermen. De relatie verhardt. Je gaat vechten voor de verbinding door de ander duidelijk te maken hoe die een goede partner kan zijn: "Ben je de vuilniszakken alweer vergeten? Je weet toch waar dit hoort te liggen? Ik wil dat je nadenkt voordat je het geld uitgeeft!" Je wordt kritisch en gaat mopperen. Meestal niet effectief. Je krijgt ruzie omdat je partner jou net zo goed beschuldigd van de dingen die jij nalaat, of je partner sluit zich af en de sfeer is bekoeld. De terugtrekkende partner doet dit vaak om conflicten te vermijden of zichzelf te beschermen voor relatiepijn.

Cruciale momenten die het verschil uitmaken

Waar we ons vaak niet van bewust zijn is dat we de kwaliteit van onze relatie afmeten aan de momenten dat we het diepst in de put zaten.

Hoe reageerde je partner op dat moment op jouw behoefte aan steun en verbondenheid? Een cruciaal moment kan zijn een miskraam, ontslag, een ernstige ziekte, een ziek of gehandicapt kind, een conflict in de familie, het overlijden van een ouder, etc. Onze behoefte aan emotionele steun van onze partner is op dat moment het grootst. Emotionele steun is gezien worden, gehoord worden en letterlijk vastgehouden worden. Als je partner op dat moment (met de beste bedoelingen en vaak ook om zelf om te kunnen gaan met de situatie), zich vooral druk maakt om het gewone leven door te laten draaien, leer je dat je partner jouw behoeften niet begrijpt en krijgt je vertrouwen in de relatie een knauw. Als dat niet wordt hersteld, kan dit in de weg gaan zitten in je relatie. Bij ons leer je die cruciale momenten met elkaar te herstellen.

Sleutels om je liefde te versterken


Een relatie kent tegenslagen en spanningen. Dat is onvermijdelijk in het leven. Een meesterrelatie ontwikkel je door samen nieuwe manieren te leren om je emotioneel met elkaar te verbinden. Door samen bewust eraan te werken dat jullie:

1. toegankelijk zijn voor elkaar

2. elkaars signalen zien en ernaar luisteren

3. responsief zijn als jullie signalen van elkaar krijgen

4. betrokken zijn in de relatie en aandacht hebben voor elkaar

Dat houdt je de liefde levend. De verbinding blijft sterk en kan steeds verder doorgroeien.

Wij helpen als dit niet vanzelf gaat

Relatieontwikkeling is gericht op het versterken van de emotionele band tussen de partners. Als het niet helemaal lukt op eigen kracht, kunnen onze cursussen, relatieweken, relatiecoaching of relatietherapie daarbij helpen. Wij zijn betrokken en werken met heldere methoden.

Een relatie is een levend proces. Wanneer je er geen aandacht aan geeft verschrompelt het. Je relatie bewust aandacht geven, in elke nieuwe levensfase steeds een beetje bijstellend, zorgt voor een langdurige intense liefdesrelatie. Dat is geen utopie, maar ligt ook binnen jullie bereik.