Klachten2018Klachten

Therapie en coaching is een proces, waarin jij en ik ons best doen om tot een goed resultaat te komen. Natuurlijk kan het daarin gebeuren dat je denkt dat ik iets niet goed doe en waar je geen goed gevoel bij hebt. Dan wil ik dat natuurlijk graag weten. Vertel het mij en we zoeken samen wat er gaande is en wat ik kan doen om beter bij je aan te sluiten.
Misschien vind je het te lastig om het mij te vertellen. Dan is het wellicht een idee dat je de klacht opschrijft en naar mij mailt. Of dat je aantekeningen meeneemt naar ons gesprek. Dan kunnen we samen kijken hoe we er het beste uit kunnen komen.

Ik ben geregistreerd bij het SCAG, een stichting die klachten en geschillen afhandelt voor de complementaire zorg. Mocht het zo zijn dat je – om welke reden dan ook- het idee hebt dat dit niet bespreekbaar is met mij, dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van het S.C.A.G..
U kunt ook een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging het N.V.P.A. Ook het N.V.P.A. zal gebruikmaken van de klachtenfunctionaris van het S.C.A.G.. Indien we er niet uitkomen met de klachtenfunctionaris, wordt de klacht doorgezet naar de geschillen commissie van de S.C.A.G. 
De geschillencommissie doet een uitspraak over de klacht en de eventuele te nemen maatregelen. 
Voor het tuchtrecht ben ik aangesloten bij de T.C.Z.

Voor meer informatie